David Alaba nhận lương khủng tại Real Madrid

Cầu thủ David Alaba có tên đầy đủ là David Olatukunbo Alaba; anh sinh ngày 24 tháng 6 vào năm 1992. Anh là một cầu thủ đa năng có thể…